Ve dnech 16.4. a 17.4.2016 proběhne Agility Cup města KM a III. MČR Pyrenejských ovčáků 2016.

Soutěžit se bude dle platného Řádu Agility ČR.

Rozhodčí: Alice Boháčová


Startovné

  • víkend 550 Kč/1. pes
  • 350 Kč/2. a další pes + veterán
  • 50 Kč/ štafeta dvojic
  • Startovné jeden den: 300 Kč /1. pes
  • 200 Kč/2. a další pes + veterán
  • Pro nečleny KAČRu se startovné navyšuje o 100 Kč
  • Při platbě na místě se startovné navyšuje o 100 Kč (neplatí pro zahraniční účastníky).
  • Zahraniční účastníci mohou platit po domluvě na místě.

Počet týmů je omezen v sobotu na 85 + 12 štafet v každé velikostní kategorii. V neděli 95 týmů.

Rozpis plateb

družstev a štafet zasílejte na email:  radka.vyky@seznam.cz (jméno psovoda, psa, výkonnostní a velikostní kategorie, číslo VP, název družstev a štafety) - družstva i štafeta musí být ze stejné velikostní kategorie.

Startovné je nevratné a splatné na účet 107-1660730257/0100, VS: č. VP, SP: 161742016

Potvrzení o platbě

při platbě za dva a více psů a štafeta je nutné zaslat na email: jana-mlynkova@seznam.cz a uveďte čísla VP jednotlivých psů

Platbu proveďte nejpozději do 11. 4. 2016


Uzávěrka přihlášek

11. 4. 2016


Přihlášky pouze online v databázi KAČR.

Přihlášení do závodu >


Podmínky účasti

Věk psa dle platného řádu KAČR a platné očkování: Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění).Psi pocházející z ČR musí být doprovázení očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi starší 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odts. 1písm. f) veterinárního zákona.

Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou se nesmí akce zúčastnit.


Kontaktní osoba


Občerstvení

Zajištěno v areálu.


Protest: po složení zálohy 500 Kč do 15 minut po doběhnutí posledního závodníka.


Upozornění pro závodníky: Závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v celém sportovním areálu a jeho okolí. Za škody způsobené psem odpovídá psovod.


Sponzoři

Přiložené soubory

Novinky

Milovice cup & Mistrovství ČR pro PRT, JRT a BRT

thumbnail

Zveme Vás na II. ročník Milovice cup & Mistrovství ČR pro PRT, JRT a BRT s opět úžasnou rozhodčí Jiřinka Máčková. Více

Dvojzkoušky Všetuly

thumbnail

20.1.2018 a 10.3.2018 pro Vás pořádáme druhý a třetí ročník Dvojzkoušek v koňské hale (písek+gelotextílie).Více

Speciální výcvik - jaro 2018

thumbnail

Pokud máte pejska, s kterým se chcete věnovat nějaká zábavě, speciální výcvik je přímo pro Vás. Začíná se v neděli 25. 2. 2018 v 9:0.Více