Ve dnech 16.4. a 17.4.2016 proběhne Agility Cup města KM a III. MČR Pyrenejských ovčáků 2016.

Soutěžit se bude dle platného Řádu Agility ČR.

Rozhodčí: Alice Boháčová


Startovné

  • víkend 550 Kč/1. pes
  • 350 Kč/2. a další pes + veterán
  • 50 Kč/ štafeta dvojic
  • Startovné jeden den: 300 Kč /1. pes
  • 200 Kč/2. a další pes + veterán
  • Pro nečleny KAČRu se startovné navyšuje o 100 Kč
  • Při platbě na místě se startovné navyšuje o 100 Kč (neplatí pro zahraniční účastníky).
  • Zahraniční účastníci mohou platit po domluvě na místě.

Počet týmů je omezen v sobotu na 85 + 12 štafet v každé velikostní kategorii. V neděli 95 týmů.

Rozpis plateb

družstev a štafet zasílejte na email:  radka.vyky@seznam.cz (jméno psovoda, psa, výkonnostní a velikostní kategorie, číslo VP, název družstev a štafety) - družstva i štafeta musí být ze stejné velikostní kategorie.

Startovné je nevratné a splatné na účet 107-1660730257/0100, VS: č. VP, SP: 161742016

Potvrzení o platbě

při platbě za dva a více psů a štafeta je nutné zaslat na email: jana-mlynkova@seznam.cz a uveďte čísla VP jednotlivých psů

Platbu proveďte nejpozději do 11. 4. 2016


Uzávěrka přihlášek

11. 4. 2016


Přihlášky pouze online v databázi KAČR.

Přihlášení do závodu >


Podmínky účasti

Věk psa dle platného řádu KAČR a platné očkování: Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění).Psi pocházející z ČR musí být doprovázení očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi starší 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odts. 1písm. f) veterinárního zákona.

Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou se nesmí akce zúčastnit.


Kontaktní osoba


Občerstvení

Zajištěno v areálu.


Protest: po složení zálohy 500 Kč do 15 minut po doběhnutí posledního závodníka.


Upozornění pro závodníky: Závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v celém sportovním areálu a jeho okolí. Za škody způsobené psem odpovídá psovod.


Sponzoři

Přiložené soubory

Novinky

Milovice cup - Mistrovství ČR PRT, JRT a BRT - ZMĚNA TERMÍNU

thumbnail

Vážení závodníci, vzhledem ke změně termínu závodů budeme na vyžádání vracet startovné těm, kterým říjnové datum nevyhovuje...Více

Kurzy agility pro začátečníky 2020

thumbnail

Nový termín kurzů agility. Začínáme v 20. 8. 2020 :) těšíme se na Vás...Více

Štěněcí školka 2020

thumbnail

PLNO Děkujeme všem za zájem.Více