Ve dnech 16.4. a 17.4.2016 proběhne Agility Cup města KM a III. MČR Pyrenejských ovčáků 2016.

Soutěžit se bude dle platného Řádu Agility ČR.

Rozhodčí: Alice Boháčová


Startovné

  • víkend 550 Kč/1. pes
  • 350 Kč/2. a další pes + veterán
  • 50 Kč/ štafeta dvojic
  • Startovné jeden den: 300 Kč /1. pes
  • 200 Kč/2. a další pes + veterán
  • Pro nečleny KAČRu se startovné navyšuje o 100 Kč
  • Při platbě na místě se startovné navyšuje o 100 Kč (neplatí pro zahraniční účastníky).
  • Zahraniční účastníci mohou platit po domluvě na místě.

Počet týmů je omezen v sobotu na 85 + 12 štafet v každé velikostní kategorii. V neděli 95 týmů.

Rozpis plateb

družstev a štafet zasílejte na email:  radka.vyky@seznam.cz (jméno psovoda, psa, výkonnostní a velikostní kategorie, číslo VP, název družstev a štafety) - družstva i štafeta musí být ze stejné velikostní kategorie.

Startovné je nevratné a splatné na účet 107-1660730257/0100, VS: č. VP, SP: 161742016

Potvrzení o platbě

při platbě za dva a více psů a štafeta je nutné zaslat na email: jana-mlynkova@seznam.cz a uveďte čísla VP jednotlivých psů

Platbu proveďte nejpozději do 11. 4. 2016


Uzávěrka přihlášek

11. 4. 2016


Přihlášky pouze online v databázi KAČR.

Přihlášení do závodu >


Podmínky účasti

Věk psa dle platného řádu KAČR a platné očkování: Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění).Psi pocházející z ČR musí být doprovázení očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi starší 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odts. 1písm. f) veterinárního zákona.

Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou se nesmí akce zúčastnit.


Kontaktní osoba


Občerstvení

Zajištěno v areálu.


Protest: po složení zálohy 500 Kč do 15 minut po doběhnutí posledního závodníka.


Upozornění pro závodníky: Závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v celém sportovním areálu a jeho okolí. Za škody způsobené psem odpovídá psovod.


Sponzoři

Přiložené soubory

Novinky

Bradavický speciál Albuse Brumbála

thumbnail

Agility Kroměříž a Ministerstvo kouzel Vás srdečně zve na závody v Lutopecnách ve dnech 28.-29.9.2019...Více

Štěněcí školka

thumbnail

Otevíráme štěněcí školku...Více

Milovice cup & Mistrovství ČR pro PRT, JRT, BRT a PO

thumbnail

Další ročník závodů na ranči Milovice. Můžete se opět těšit na štafetu dvojic, domino družstev, tuneliádu a další závodní běhy. Více