Zveme Vás na dvojzkoušky, které proběhnou 15. 10. 2017

Místo konání: Výcvikový prostor Agility Kroměříž (ulice K Terezovu)

Dne: 15. 10. 2017

Povrch: Tráva

Rozhodčí: Lenka Pánková 

PROGRAM:

 • 8:00 – 8:30 prezence A3 8:45 prohlídka A3
 • Časy prezencí kategorií A2 a A1 budou zveřejněny po uzávěrce v Poznámce na kacr.info.

PŘIHLÁŠKY:

STARTOVNÉ:

 • 280 Kč za 1. psa, 220 Kč za 2. a dalšího psa
 • Pro nečleny KAČR se startovné navyšuje o 100 Kč/pes.
 • Startovné je splatné na účet 107–1660730257/0100
 • Jako VS uveďte číslo VP, do poznámky napište jméno + dvojzkoušky.

!!!Při platbě za více týmů pište rozpis na jana-mlynkova@seznam.cz!!!

 • Startovné je nevratné. V případě neúčasti si za sebe daný tým hledá náhradníka, pokud nebude mít náhradníka k dispozici pořadatel, a to nejpozději do uzávěrky!

VYHODNOCENÍ: Vyhodnotíme každou zkoušku zvlášť.

OBČERSTVENÍ: Zajištěno.

KONTAKT: Jana Šůstalová janasuo@seznam.cz, mob.737877165

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Řádné přihlášení přes kacr.info a včasná úhrada startovného.
 • Platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a inf. hepatitidě doložené při prezenci očkovacím průkazem či Pet pasem.
 • Dodržování normativů KAČR a Zákona na ochranu zvířat proti týrání.
 • Psovod zodpovídá za sebe i svého psa. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a v celém areálu i okolí uklízet exkrementy po svých psech.

Novinky

Milovice cup - MIstrovství ČR PRT, JRT a BRT

thumbnail

Počtvrté Vás zveme na Milovice Cup, který proběhne 4.- 5. 4. 2020 na ranči v Milovicích (okres Kroměříž). Jako rozhodčí přijede posuzovat Antonín Grygar. Více