Místo konání:  Jezdecká hala Všetuly
Na rohu ulic Dukelská a 6. Května ve Všetulích – za domem č.p. 39

Dne: 20.1.2018, 10.3.2018

Povrch:   Písek

Rozhodčí:   Jiřina Máčková 

Časomíra: Antonín Palata       

Program: 8:00 – 8:30 prezence A3
                8:45 prohlídka A3
               Časy prezencí kategorií A2 a A1 budou zveřejněny po uzávěrce v poznámce
​               na kacr.info a na stránce události na Facebook

Startovné: 350 Kč za 1. psa, 300 Kč za 2. a dalšího psa.
                  Pro nečleny KAČR se startovné navyšuje o 100 Kč/pes
                  Startovné je splatné na účet 107–1660730257/0100

Jako VS uveďte číslo výkonnostního průkazu, do poznámky napište jméno + dvojzkousky leden/dvojzkousky březen (dle účasti)

Podmínkou je zaslání potvrzení o platbě na e-mail: jana-mlynkova@seznam.cz !!!!! V případě platby za více týmů připojte do e-mailu zároveň rozpis platby.

Přihláška bude akceptována až po zaplacení startovného. Úhrada na místě není možná.

Uzávěrka přihlášek 13.1.2018/3.3.2018

Podmínky účasti: uhrazené startovné a přihlášení přes kacr.info
                             platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze ainf. hepatitidě
​                             doložené očkovacím průkazem či Pet pasem     
​                             účast na přejímce
​                             dodržování normativů KAČR a zákona na ochranu zvířat
​                             psovod zodpovídá za svého psa
​                             účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů

Ceny: Oceněna budou vždy první 3 místa ve zkouškách

Další: počet startujících omezen na 70 týmů, rozhoduje pořadí připsání platby na účet
​          vyhodnoceny budou jednotlivé běhy
​          k dispozici kuchyňka pro uvaření čaje nebo kávy

 

Kontakt:    Jana Šůstalová

Email:        janasuo@seznam.cz

Tel:            737 877 165

Haly Všetuly – Parkování na ulici Dukelská

                   

Novinky

Milovice cup - MIstrovství ČR PRT, JRT a BRT

thumbnail

Počtvrté Vás zveme na Milovice Cup, který proběhne 4.- 5. 4. 2020 na ranči v Milovicích (okres Kroměříž). Jako rozhodčí přijede posuzovat Antonín Grygar. Více