Místo konání:  Jezdecká hala Všetuly
Na rohu ulic Dukelská a 6. Května ve Všetulích – za domem č.p. 39

Dne: 20.1.2018, 10.3.2018

Povrch:   Písek

Rozhodčí:   Jiřina Máčková 

Časomíra: Antonín Palata       

Program: 8:00 – 8:30 prezence A3
                8:45 prohlídka A3
               Časy prezencí kategorií A2 a A1 budou zveřejněny po uzávěrce v poznámce
​               na kacr.info a na stránce události na Facebook

Startovné: 350 Kč za 1. psa, 300 Kč za 2. a dalšího psa.
                  Pro nečleny KAČR se startovné navyšuje o 100 Kč/pes
                  Startovné je splatné na účet 107–1660730257/0100

Jako VS uveďte číslo výkonnostního průkazu, do poznámky napište jméno + dvojzkousky leden/dvojzkousky březen (dle účasti)

Podmínkou je zaslání potvrzení o platbě na e-mail: jana-mlynkova@seznam.cz !!!!! V případě platby za více týmů připojte do e-mailu zároveň rozpis platby.

Přihláška bude akceptována až po zaplacení startovného. Úhrada na místě není možná.

Uzávěrka přihlášek 13.1.2018/3.3.2018

Podmínky účasti: uhrazené startovné a přihlášení přes kacr.info
                             platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze ainf. hepatitidě
​                             doložené očkovacím průkazem či Pet pasem     
​                             účast na přejímce
​                             dodržování normativů KAČR a zákona na ochranu zvířat
​                             psovod zodpovídá za svého psa
​                             účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů

Ceny: Oceněna budou vždy první 3 místa ve zkouškách

Další: počet startujících omezen na 70 týmů, rozhoduje pořadí připsání platby na účet
​          vyhodnoceny budou jednotlivé běhy
​          k dispozici kuchyňka pro uvaření čaje nebo kávy

 

Kontakt:    Jana Šůstalová

Email:        janasuo@seznam.cz

Tel:            737 877 165

Haly Všetuly – Parkování na ulici Dukelská

                   

Novinky

Štěněcí školka 2020

thumbnail

Jako každý rok i letos pro Vás máme připravenou štěněcí školku, která proběhne během měsíců červenec a srpen...Více

Milovice cup - Mistrovství ČR PRT, JRT a BRT - ZRUŠENO

thumbnail

Vážení a milí agiliťáci, Vláda České republiky, vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů,...Více

Kurzy agility pro začátečníky 2020

thumbnail

Vážení a milí agiliťáci, Vláda České republiky, vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, kdy se mimo jiné zakazují všechna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Na základě tohoto vyhlášení jsme nuceni plánované akce (závody, kurzy agility) zrušit. V nejbližší době proběhne schůzka výboru, která se bude konkrétně zabývat přesunem závodů na jiný termín, případně vracením startovného. O výsledku jednání Vás budeme bezodkladně informovat. Děkujeme za pochopení. Více