Zveme Vás na naše tradiční říjnové dvojzkoušky.

Místo konání:  Výcvikový prostor Agility Kroměříž (ulice K Terezovu)

Rozhodčí: Jaroslava Podmolová

Časomíra:  Palata  Antonín                             

PROGRAM: 8:00 – 8:30 prezence A3

 8:45 prohlídka A3, Časy prezencí kategorií A2 a A1 budou zveřejněny po uzávěrce v Poznámce na kacr.info. 

PŘIHLÁŠKYhttps://www.kacr.info/competitions/2431

Maximální počet týmů 90! Uzávěrka přihlášek a plateb je 15.10.2018.Přihláška bude akceptována až po připsání startovného na účet pořadatele. 

STARTOVNÉ: 300 Kč za 1. psa, 250 Kč za 2. a dalšího psa, pro nečleny KAČR se startovné navyšuje o 100 Kč/pes.

Startovné je splatné na účet 107–1660730257/0100. Jako VS uveďte číslo výkonnostního průkazu, do poznámky napište jméno + dvojzkoušky.

Při platbě za jeden i více týmů pište rozpis na topicova.p@seznam.cz

Startovné je nevratné.

V případě neúčasti si za sebe daný tým hledá náhradníka, pokud nebude mít náhradníka k dispozici pořadatel, a to nejpozději do uzávěrky! 

VYHODNOCENÍ: Vyhodnotíme každou zkoušku zvláš.

OBČERSTVENÍ: Zajištěno. 

KONTAKT: Jana Šůstalová janasuo@seznam.cz, mob.737877165 

PODMÍNKY ÚČASTI: Řádné přihlášení přes kacr.info a včasná úhrada startovného. Platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a inf. hepatitidě doložené při prezenci očkovacím průkazem či Pet pasem. Dodržování normativů KAČR a Zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Psovod zodpovídá za sebe i svého psa. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a v celém areálu i okolí uklízet exkrementy po svých psech.

 

Novinky

Dvojité štěstí - Dvojzkoušky v prosinci

thumbnail

Zveme Vás na naše tradiční dvojzkoušky ve Všetulách- Holešov.Více

Říjnové dvojzkoušky

thumbnail

Zveme Vás na naše tradiční říjnové dvojzkoušky v Kroměříži.Více

Speciální výcvik - podzim/zima 2018

thumbnail

Výcvik je vhodný pro začátečníky i pro pokročilé. Úvodní hodina proběhne 23.9.2018 v 10:00.Více