Zveme Vás na naše tradiční říjnové dvojzkoušky.

Místo konání:  Výcvikový prostor Agility Kroměříž (ulice K Terezovu)

Rozhodčí: Jaroslava Podmolová

Časomíra:  Palata  Antonín                             

PROGRAM: 8:00 – 8:30 prezence A3

 8:45 prohlídka A3, Časy prezencí kategorií A2 a A1 budou zveřejněny po uzávěrce v Poznámce na kacr.info. 

PŘIHLÁŠKYhttps://www.kacr.info/competitions/2431

Maximální počet týmů 90! Uzávěrka přihlášek a plateb je 15.10.2018.Přihláška bude akceptována až po připsání startovného na účet pořadatele. 

STARTOVNÉ: 300 Kč za 1. psa, 250 Kč za 2. a dalšího psa, pro nečleny KAČR se startovné navyšuje o 100 Kč/pes.

Startovné je splatné na účet 107–1660730257/0100. Jako VS uveďte číslo výkonnostního průkazu, do poznámky napište jméno + dvojzkoušky.

Při platbě za jeden i více týmů pište rozpis na jana-mlynkova@seznam.cz.

Startovné je nevratné.

V případě neúčasti si za sebe daný tým hledá náhradníka, pokud nebude mít náhradníka k dispozici pořadatel, a to nejpozději do uzávěrky! 

VYHODNOCENÍ: Vyhodnotíme každou zkoušku zvláš.

OBČERSTVENÍ: Zajištěno. 

KONTAKT: Jana Šůstalová janasuo@seznam.cz, mob.737877165 

PODMÍNKY ÚČASTI: Řádné přihlášení přes kacr.info a včasná úhrada startovného. Platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a inf. hepatitidě doložené při prezenci očkovacím průkazem či Pet pasem. Dodržování normativů KAČR a Zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Psovod zodpovídá za sebe i svého psa. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a v celém areálu i okolí uklízet exkrementy po svých psech.

Novinky

Říjnové dvojzkoušky

thumbnail

Zveme Vás na naše tradiční říjnové dvojzkoušky v Kroměříži.Více

Milovice cup & Mistrovství ČR pro PRT, JRT a BRT

thumbnail

Zveme Vás na II. ročník Milovice cup & Mistrovství ČR pro PRT, JRT a BRT s opět úžasnou rozhodčí Jiřinka Máčková. Více

Kurz agility pro začátečníky

thumbnail

Zveme Vás na kurz agility, který bude zahájen 3.4. 2018, dále pak budu probíhat každé úterý od 17 hodin. Trénovat budete pod zkušenými trenéry a aktivními závodnicemi v agility. Více