Zveme Vás na naše tradiční říjnové dvojzkoušky.

Rozpis:  

8:00-8:30 Prezence A3
8:45 Prohlídka I A3
9:35 Prohlídka II A3
10:15 Vyhlášení A3

10:25 Konec prezence A2
10:35 Prohlídka I A2
11:45 Prohlídka II A2
12:45 Vyhlášení A2

12:45 Měření psů
13:00 Konec prezence A1
13:10 Prohlídka I A1
14:30 Prohlídka II A1
15:45 Vyhlášení A1

Místo konání:  Výcvikový prostor Agility Kroměříž (ulice K Terezovu)

Rozhodčí: Jaroslava Podmolová

Časomíra:  Palata  Antonín                             

PROGRAM: 8:00 – 8:30 prezence A3

 8:45 prohlídka A3, Časy prezencí kategorií A2 a A1 budou zveřejněny po uzávěrce v Poznámce na kacr.info. 

PŘIHLÁŠKYhttps://www.kacr.info/competitions/2431

Maximální počet týmů 90! Uzávěrka přihlášek a plateb je 15.10.2018.Přihláška bude akceptována až po připsání startovného na účet pořadatele. 

STARTOVNÉ: 300 Kč za 1. psa, 250 Kč za 2. a dalšího psa, pro nečleny KAČR se startovné navyšuje o 100 Kč/pes.

Startovné je splatné na účet 107–1660730257/0100. Jako VS uveďte číslo výkonnostního průkazu, do poznámky napište jméno + dvojzkoušky.

Při platbě za jeden i více týmů pište rozpis na topicova.p@seznam.cz

Startovné je nevratné.

V případě neúčasti si za sebe daný tým hledá náhradníka, pokud nebude mít náhradníka k dispozici pořadatel, a to nejpozději do uzávěrky! 

VYHODNOCENÍ: Vyhodnotíme každou zkoušku zvláš.

OBČERSTVENÍ: Zajištěno. 

KONTAKT: Jana Šůstalová janasuo@seznam.cz, mob.737877165 

PODMÍNKY ÚČASTI: Řádné přihlášení přes kacr.info a včasná úhrada startovného. Platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a inf. hepatitidě doložené při prezenci očkovacím průkazem či Pet pasem. Dodržování normativů KAČR a Zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Psovod zodpovídá za sebe i svého psa. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a v celém areálu i okolí uklízet exkrementy po svých psech.

 

Novinky

Štěněcí školka 2020

thumbnail

Jako každý rok i letos pro Vás máme připravenou štěněcí školku, která proběhne během měsíců červenec a srpen...Více

Milovice cup - Mistrovství ČR PRT, JRT a BRT - ZRUŠENO

thumbnail

Vážení a milí agiliťáci, Vláda České republiky, vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů,...Více

Kurzy agility pro začátečníky 2020

thumbnail

Vážení a milí agiliťáci, Vláda České republiky, vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, kdy se mimo jiné zakazují všechna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Na základě tohoto vyhlášení jsme nuceni plánované akce (závody, kurzy agility) zrušit. V nejbližší době proběhne schůzka výboru, která se bude konkrétně zabývat přesunem závodů na jiný termín, případně vracením startovného. O výsledku jednání Vás budeme bezodkladně informovat. Děkujeme za pochopení. Více